Pagdating sa dulo movie

(SPOT.ph) New movie releases may come and go, but classics never go out of style. Cinema Centenario will also be hosting a free forum about Bernal on the same day at 4 p.m., with writer Katrina Stuart-Santiago of and Aristotle Atienza of the Young Critics Circle discussing the director’s legacy.

You now have the chance to watch some timeless Filipino films this weekend, as Cinema Centenario, Everything’s Fine, and ABS-CBN Film Restoration present Call Him Ishmael: Bernal Restored, a series of screenings for three digitally restored classic films by the highly respected director and National Artist Ishmael Bernal. Bernal’s “anti-biography," Pro Bernal Anti Bio, written by Jorge Arago and Angela Stuart-Santiago will also be sold for P1,000 at the venue.

Mula pagkakalulong sa alkoholismo hanggang karahasang domestiko at prostitusyon.

Kadalasan, sa proseso ng pagsasaliksik ng indibidwal na sarili ay nilalamon ang katauhan ng mga simbolikal na sistemang kinakalaban o minimithi.

Philippine Cinema has always been very introspective.

Isang estratehiyang hindi lamang tumatanggi sa kintab at kinang ng mga pelikulang may higit na malaking badyet kundi matagumpay din itong nakalikha ng isang kapaligirang umaapaw sa iba't-ibang uri ng pagkalugmok at pagkakait.Compare for example Singin in the Rain, which valorized Hollywood's artifice to Bernal's Pagdating sa Dulo, which charted the creation of a movie through the ups and downs of the bit players that create and are shaped by the movie.Or, a filmmaker's relationship with his craft in 8 ½ to the actors and filmmakers' relationship with their dreams in Babae sa Bubungang Lata.Ang personal bang pagtingin ng direktor sa kanyang pelikula ay siya ring personal na pagtingin ng kolektibong mamamayang nanood ng kanyang pelikula?Subalit hindi sapat ang ganitong pagtatanong sa paghihimay ng pelikula.

Leave a Reply